• ELS NIVELLS D’ORGANITZACIÓ de la matèria viva.
    • La matèria té diferents nivells d’organització. Cada nivell és estructuralment i funcional més complex que l’anterior.
    • Els nivells d’organització es poden agrupar en els abiòtics i els biòtics. Els biòtics són exclusius de la matèria viva.

Disseny original Departament de Ciències Experimentals, modificat per 3r ESO